У період введення на усій території України карантину, спрямованого на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, час роботи редакції залишився без змін (Пн-Пт 9:00-18:00).

Shipbuilding & marine infrastructure – науково-виробниче та науково-популярне видання, засноване у вересні 2014 році Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова, Академією наук суднобудування України, Міжнародною академією морських наук, технологій та інновацій

ISSN 2409-3858 (Print), ІSSN 2519-1845 (Online)

Видається 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 242883-14123 ПР від 02.12.2019 р.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 року включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук зі спеціальностей 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

У журналі «Shipbuilding & marine infrastructure» публікуються науково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні (експериментально-дослідницькі) та оглядові публікації.

Тематика публікації повинна мати відношення до питань пов`язаних з суднобудуванням та морською інфраструктурою.

Мова видання: англійська, російська, українська.

Головний редактор: Сербін  С.І. – д-р техн. наук, проф., НУК