Shipbuilding & marine infrastructure – науково-виробниче та науково-популярне видання, засноване у вересні 2014 році Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова, Академією наук суднобудування України, Міжнародною академією морських наук, технологій та інновацій

ISSN 2409-3858 (Print), ІSSN 2519-1845 (Online)

Видається 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 242883-14123 ПР від 02.12.2019 р.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 (додаток 1) включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук зі спеціальностей 183 Технології захисту навколишнього середовища та 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології; на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 (додаток 4) зі спеціальностей 132 Матеріалознавство, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування та 051 Економіка; на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020 (додаток 5) зі спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 135 Суднобудування, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

У журналі «Shipbuilding & marine infrastructure» публікуються науково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні (експериментально-дослідницькі) та оглядові публікації.

Тематика публікації повинна мати відношення до питань пов`язаних з суднобудуванням та морською інфраструктурою.

Мова видання: англійська, українська.

Головний редактор: Сербін  С.І. – д-р техн. наук, проф., НУК