Shipbuilding & marine infrastructure

Титульна сторінка

Зміст

Боднарчук Ю. С. Зниження опору води руху погано обтічного тіла за допомогою пристроїв активного керування прикордонним шаром

Симутенков І. В., Драган С. В. Проектування тонколистових суднових корпусних конструкцій з алюмініевих сплавів з мінімізацією місцевих зварювальних деформацій

Трунін К. С. Просторовий рух морських прив’язних систем на прикладі буїв нейтральної плавучості

Кравченко Ю. Г., Пацера С. Т. Значення параметрів абразивного рельєфу різальної поверхні абразивних кругів

Лебедев В. А., Жук Г. В., Кражановский Д. М. Новые разработки для подводной механизированной и автоматической дуговой сварки мокрым способом

Смірнова Т. В., Дрєєв О. М., Смірнов О. А., Солових Є. К. Методи оптимізації технологічних процесів відновлення сталевих покриттів

Митрофанов О. С. Математична модель робочого циклу роторно-поршневих двигунів

Борцов О. С., Шевцов А. П. Вдосконалення контактних газопаротурбінних установок об’єктів морської інфраструктури

Алоба Лео Тосин Синтез інтелектуальної системи автоматичного керування автономним підводним апаратом як агентом групи

Блінцов О. В., Корицький В. І. Розробка системи автоматичного керування просторовим рухом телекерованого підводного апарата в умовах невизначеності

Клочков О. П. Проектні задачі енергоживлення одноланкових самохідних прив’язних підводних систем

Бень А. П., Паламарчук І. В. Оцінка навігаційної ситуації в системі підтримки прийняття рішень судноводія

Копитовський М. В., Павлов В. Г. Відмовостійкий кластер на базі серверів додатків “glassfish”

Крилов А. В., Ямненко Ю. С. Рішення транспортної задачі за допомогою штучного інтелекту для морського транспорту

Воинов А. П., Самохвалов В. С., Коновалов Д. В., Корниенко В. С. Структура топливного баланса энергетики в судостроении и морской инфраструктуре Украины