Shipbuilding & marine infrastructure

Титульна сторінка

Зміст

Трунин К. С. Проектирование судовых палубных лебёдок морских привязных систем с гибкими связями с применением математических моделей описания их динамики

Митрофанов О. С. Дослідження впливу параметрів робочого процесу на ефективні показники роторно-поршневого двигуна

Савченко Н. П., Трет’як А. В. Дослідження навантажувальних діаграм кінетичних енергонакопичувачів при різних алгоритмах керування

Бондар А. В. Обґрунтування основних категорій енергоентропійної теорії організацій

Бєлоконь К. В. Дослідження впливу фазового складу NI-AL каталізаторів на їхні фізико-хімічні та каталітичні властивості при знешкодженні газових викидів в атмосферу

Ганошенко О. М. Екологічно безпечний спосіб отримання альтернативного палива із відпрацьованих автомобільних мастильних фільтрів

Денисенко І. Ю., Іващенко Т. Г., Печений В. Л. Система моніторингу довкілля в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Дубінін В. А., Бродовська А. В. Техногенно-екологічні ризики при експлуатації аміакопроводу на прикладі Миколаївської області

Коваленко В. В. Чинники ризику в роботі медичного персоналу, зумовлені біологічними небезпеками

Лю Чан, Мамонов К. А. Геоінформаційна система територіального розвитку морських регіонів Китаю

Маркіна Л. М., Жолобенко Н. Ю., Ушкац С. Ю. Особливості управління відходами під час пандемії COVID-19

Степова О. В., Хоменко А. С. Дослідження рівня екологічної безпеки експлуатації нафтопроводів

Фролов В. Ф., Дудар Т. В. Методика аероекологічного моніторингу

Мацкевич В. В., Митковская Т. С. Генеалогическое древо адмирала Степана Осиповича Макарова: история создания