Сербін С.І., доктор технічних наук, професор, директор Машинобудівного навчально-наукового інституту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (головний редактор);

Блінцов В.С., доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (заступник головного редактора);

Бондаренко О.В., кандидат технічних наук, доцент, директор Кораблебудівного навчально-наукового  інституту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Борко А.Л., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного та конституційного права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Бурдун Є.Т., кандидат технічних наук, професор НУК, завідувач кафедри проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Гайда А.Ю., кандидат технічних наук, доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Галь А.Ф., кандидат технічних наук, професор НУК, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Горбов В.М., кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри суднових та стаціонарних енергетичних установок, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Гордєєв Б.М., доктор технічних наук, доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Димо Б.В., кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технічної теплофізики та суднових паровиробних установок, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Дубинський О.Ю., кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету морського права, завідувач кафедри морського та господарського права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Дубовий О.М., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства та технології металів, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Єгоров О.Г., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Морське Інженерне Бюро;

Єфімова Г.В., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії,  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Жуков Ю.Д., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри морського приладобудування, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Зайцев В.В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри морських технологій та океанотехніки, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Іртищева І.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Квасницький В.Ф., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювального виробництва, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Коростильов Л.І., доктор технічних наук, професор, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Костирко Т.М., кандидат наук із соціальних комунікацій, директор наукової бібліотеки, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Маркіна Л.М., доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Нєкрасов В.О., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та проектування суден, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Павлов Г.В., доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового  інституту автоматики та електротехніки, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Парсяк В.Н., доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки моря, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Приходько С.Б., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Радченко М.І., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри рефрижерації та кондиціонування, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Рашковський О.С., доктор технічних наук, професор, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Рогов Г.К., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Рябенький В.М., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної електротехніки та електронних систем, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Тимошевський Б.Г., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Тимченко В.Л., доктор технічних наук, професор, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Ткач М.Р., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної механіки та технології машинобудування, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Торубара В.В., керівник  редакційно-видавничого центру, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Трохименко Г.Г., доктор технічних наук, кандидат біологічних наук, професор НУК, завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Трушляков Є.І., кандидат технічних наук, професор НУК, ректор, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Ушкац М.В., доктор фізико-математичних наук, доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Харитонов Ю.М., доктор технічних наук, професор, декан факультету морської інфраструктури, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Чернов С.К., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проектами, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Шевцов А.П., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри системотехніки морської інфраструктури і енергетичного менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Щедролосєв О.В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівництва та ремонту суден, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Dzida Marek, Prof. DSc. PhD, Vice-Rector for Education, Gdansk University of Technology, Head of Department of Control and Power Engineering (Gdansk, Poland);

Solesvik Marina, Professor of Innovation and Management, Nord University, Business School, Faculty Member (Bodo, Norway);

Rowinski Lech, Prof. DSc. PhD, Head of Department Naval Architecture and Underwater Robotics, Gdańsk Univerity of Technology (Poland).