Сербін С. І. - д.т.н., проф., головний редактор
Блінцов B. C. - д.т.н., проф., заступник головного редактора
Торубара В. В. - секретар редакційної колегії
Костирко Т. М. - канд. соц. ком., голова сектору бібліометрії та наукометрії

Секція «Суднобудування»
Некрасов В. О. - д.т.н., проф., відповідальний редактор секції «Суднобудування»
Бондаренко О. В. - к.т.н., доц.
Жуков Ю. Д. - д.т.н., проф.
Зайцев В. В. - д.т.н., проф.
Коростильов Л. I. - д.т.н., проф.
Рашковский О. С. - д.т.н., проф.
Щедролосев О. В. - д.т.н., проф.
Єгоров О. Г. - к.т.н., доц., Морське інженерне бюро, м. Одеса

Секція «Матеріалознавство»
Квасницький В. Ф. - д.т.н., проф. відповідальний редактор секції «Матеріалознавство»
Дубовий О. М. - д.т.н., проф.

Секція «Прикладна механіка»
Ткач М. Р. - д.т.н., проф., відповідальний редактор секції «Прикладна механіка»
Бурдун Є. Т. - к.т.н., проф.

Секція «Енергетичне машинобудування»
Радченко М. І. - д.т.н., проф., відповідальний редактор

Секції «Енергетичне машинобудування»
Трушляков Є. І. - к.т.н., проф. НУК
Тимошевський Б. Г. - д.т.н., проф.

Секція «Теплоенергетика»
Шевцов А. П. - д.т.н., проф., відповідальний редактор секції «Теплоенергетика»
Димо Б. В. - к.т.н., проф.

Секція «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Павлов Г. В. - д.т.н., проф., відповідальний редактор секції «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Рябенький В. М. - д.т.н., проф.

Секція «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Тимченко В. Л. - д.т.н., проф., відповідальний редактор секції «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Гордєєв Б. М. - д.т.н., проф.

Секція «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»
Приходько С. Б. - д.т.н., проф., відповідальний редактор секції «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»
Чернов С. К. - д.т.н., проф.
Ушкац М. В. - д.т.н, доцент
Харитонов Ю. М. - д.т.н., проф.
Гайда А. Ю. - к.т.н.

Секція «Економіка та менеджмент»
Іртищева І. О. - д.е.н., проф., відповідальний редактор секції «Економіка та менеджмент»
Парсяк В. Н. - д.е.н., проф.
Рогов Т. К. - д.т.н., проф.
Солесвік М. Б. - проф., Бізнес-школа Північного університету, Норвегія
Ефімова Г. В. - д.е.н., доц., завідувач кафедри економічної політики та безпеки НУК

Секція «Технології захисту навколишнього середовища»
Трохименко Г. Г. - к.б.н., доц., відповідальний редактор секції «Технології захисту навколишнього середовища»
Маркіна Л. М. - д.т.н., доц.

Секція «Історія суднобудування»
Горбов В. М. - к.т.н., проф., відповідальний редактор секції «Історія суднобудування»
Галь А. Ф. - к.т.н., проф. НУК

Співробітники організацій України:
Грінченко В. Т. - академік НАН України, Інститут гідромеханіки НАН України, м.Київ
Косой Б. В. - д.т.н., проф. Одеська національна академія харчових технологій
Хмельнюк М. Г. - д.т.н., проф. Одеська національна академія харчових технологій
Кривцун І. В. - академік НАН України, Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона, м Київ
Лебедев В. О. - д.т.н., проф. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона;
Міюсов М. В. - д.т.н., проф., Одеська національна морська академія, м Одеса
Панін В. В. - д.т.н., проф. Державний університет інфраструктури та транспорту (м. Київ)
Руденко С. В. - д.т.н., проф., Одеський національний морський університет

Закордонні вчені:
Бохдаль Т. (Tadeusz Bohdal) - д.т.н., проф. Кошалінський технологічний університет (м. Кошалін, Польша)
Жили Вонг (Zili Wang) - проф., Університет науки і технології провінції Цзянсу, м Чженьцзян, КНР
Ся Гуйхуа (Xia Guihua) - проф., Харбінський інженерний університет, м Харбін, КНР
Стахель A. (Aleksander Andrzey Stachel) - проф., Западно-померанський технологічний університет (м. Щечин, Польша)
Хведелідзе П. Г. - проф., Батумський навігаційно-навчальний університет, м. Батумі, Грузія
Дзіда М. (Marek Dzida) - проф., Гданська Політехніка, м. Гданськ, Польща
Ровінскі Л. (Lech Rowinski) - проф., Гданська Політехніка, м. Гданськ, Польща