Відповідно до Наказу № 353 Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова від 23.11.2018 р. затверджено редакційну колегію у наступному складі:

Трушляков Є.І. – к.т.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності НУК, головний редактор;

Блінцов В.С. – д.т.н., проф., в.о. ректора НУК, заступник головного редактора;

Торубара В.В. – секретар редакційної колегії;

Костирко Т.М. – к.н.соц.к., голова сектору бібліометрії та наукометрії.

 

Секція «Суднобудування»:

Нєкрасов В.О. – д.т.н., проф., завідувач кафедри теорії та проектування суден НУК, відповідальний редактор секції;

Бондаренко О.В. – к.т.н., доц., директор Кораблебудівного навчально-наукового інституту НУК;

Жуков Ю.Д. – д.т.н., проф., завідувач кафедри морського приладобудування НУК;

Зайцев В.В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри морських технологій та океанотехніки НУК;

Коробанов Ю.М. – д.т.н., проф., завідувач кафедри конструкції корпусу корабля НУК;

Коростильов Л.І. – д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельної механіки коробля НУК;

Рашковський О.С. – д.т.н., проф., завідувач кафедри технології суднобудування НУК;

Щедролосєв О.В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри суднобудування і ремонту суден НУК.

 

Секція «Матеріалознавство»:

Квасницький В.Ф. – д.т.н., проф., завідувач кафедри зварювального виробництва НУК, відповідальний редактор секції;

Дубовий О.М. – д.т.н., проф., завідувач кафедри матеріалознавства та технології металів НУК.

 

Секція «Прикладна механіка»:

Ткач М.Р. – д.т.н., проф., завідувач кафедри інженерної механіки та технології машинобудування НУК, відповідальний редактор секції;

Бурдун Є.Т. – к.т.н., проф., завідувач кафедри проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів НУК.

 

Секція «Енергетичне машинобудування»:

Сербін С.І. – д.т.н., проф., директор Машинобудівного навчально-наукового інституту НУК, відповідальний редактор секції;

Радченко М.І. – д.т.н., проф., завідувач кафедри рефрижерації та кондиціонування НУК;

Тимошевський Б.Г. – д.т.н., проф., завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння НУК.

 

Секція «Теплоенергетика»:

Шевцов А.П. – д.т.н., проф., завідувач кафедри системотехніки морської інфраструктури і енергетичного менеджменту НУК, відповідальний редактор секції;

Димо Б.В. – к.т.н., проф., завідувач кафедри технічної теплофізики та суднових паровиробних установок НУК.

 

Секція «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

Павлов Г.В. – д.т.н., проф., директор Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки НУК, відповідальний редактор секції;

Рябенький В.М. – д.т.н., проф., завідувач кафедри теоретичної електротехніки та електронних систем НУК.

 

Секція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Тимченко В.Л. – д.т.н., проф., проф. кафедри комп’ютеризованих систем управління НУК, відповідальний редактор секції;

Гордєєв Б.М. – д.т.н., проф., проф. кафедри морського приладобудування НУК.

 

Секція «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»:

Приходько С.Б. – д.т.н., проф., завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем НУК, відповідальний редактор секції;

Чернов С.К. – д.т.н., проф., завідувач кафедри управління проектами НУК;

Ушкац М.В. – д.т.н., доц., доц. кафедри фізики НУК;

Харитонов Ю.М. – д.т.н., проф., декан факультету морської інфраструктури НУК;

Гайда А.Ю. – к.т.н.

 

Секція «Економіка та менеджмент»:

Іртищева І.О. – д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту НУК, відповідальний редактор секції;

Парсяк В.Н. – д.е.н., проф., декан факультету економіки моря НУК;

Рогов Г.К. – д.т.н., проф., завідувач кафедри фінансів НУК.

 

Секція «Технології навколишнього середовища»:

Трохименко Г.Г. – к.б.н., доц., завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій НУК, відповідальний редактор секції;

Маркіна Л.М. – к.т.н., доц., завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та цивільного захисту НУК.

 

Секція «Транспортне право»:

Борко А.Л. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри адміністративного та конституційного права НУК, відповідальний редактор секції;

Дубинський О.Ю. – к.ю.н., доц., декан факультету морського права, завідувач кафедри морського та господарського права НУК.

 

Секція «Історія суднобудування»:

Горбов В.М. – к.т.н., проф., завідувач кафедри суднових та стаціонарних енергетичних установок НУК, відповідальний редактор секції;

Галь А.Ф. – к.т.н., проф., професор кафедри морських технологій НУК.

 

Співробітники організацій України:

Грінченко В.Т. – академік НАН України, Інститут гідромеханіки НАН України, м. Київ;

Єгоров Г.В. – д.т.н., проф., Морське інженерне бюро, м. Одеса;

Косой Б.В. – д.т.н., проф., Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса;

Хмельнюк М.Г. – д.т.н., проф., Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса;

Кривцун І.В. – академік НАН України, Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона, м. Київ;

Лебедєв В.О. – д.т.н., проф., Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона, м. Київ;

Міюсов М.В. – д.т.н., проф., Одеська національна морська академія, м. Одеса;

Панін В.В. – д.т.н., проф., Державний університет інфраструктури та транспорту, м. Київ;

Руденко С.В. – д.т.н., проф., Одеський національний морський університет, м. Одеса.

 

Закордонні вчені:

Бохдаль Т. (Tadeusz Bohdal) – д.т.н., проф., Кошалівський технологічний університет (м. Кошалін, Республіка Польща);

Жили Вонг (Zili Wang) – проф., Університет науки і технології провінції Цзянсу (м. Чжееньцзян, Китайська Народна Республіка);

Ся Гуйхуа (Xia Guihua) – проф., Харбінський інженерний університет (м. Харбін, Китайська Народна Республіка);

Солесвік М.Б. – проф., Бізнес-школа Північного університету (Королівство Норвегія);

Стахель А. (Aleksander Andrzey Stachel) – проф., Західно-померанський технологічний університет (м. Щечин, Республіка Польща);

Хведелідзе П.Г. – проф., Батумський навігаційно-навчальний університет (м. Батумі, Грузія);

Намеснік Я. (Jacek Namiesnik) – проф., Гданська Політехніка (м. Гданськ, Республіка Польща).